Peter Legård Nielsen
Aut. Advanced Rolferog Rolf Movement Practitioner®
Forside Behandling Om rolfing® Priser Kontakt Profil Links
  Behandlingen   |  Første session   |  De ti sessioner   |  Individuelle sessioner
 
Behandlingen

En klassisk Rolfing®-behandling består af ti sessioner, der følger en fremadskridende, logisk opbygning, udviklet af Ida Rolf, men som samtidig er individuelt tilrettet til den enkelte klient. Behandlingen opstår i et samarbejde mellem klient og mig.

En vigtig del i arbejdet med Rolfing® er respekt for klientens grænser. Jeg arbejder præcist, sensitiv og ikke invaderende. Jeg har desuden god tid til at lytte og arbejde med klienten.

Man skal hverken medbringe lagen, træningstøj eller andet til behandlingen.

Klienten bliver normalt rolfet i sit undertøj, således at jeg har mulighed for at arbejde ubesværet med kropsfladerne. Klienten ligger det meste af tiden på en briks, og jeg arbejder med fingre, knoer, håndflader, underarme og albuer med bindevæv og muskler, samtidig med at vedkommende ofte deltager i arbejdet ved at ånde dybt ind i vævet eller bevæge dele af kroppen for at forøge virkningen af teknikken. Som led i behandlingen kan jeg også inddrage siddende eller stående øvelser, hvor klienten træner måden, han eller hun bevæger sig på, og brugen af sanserne. Dette er samtidig en måde at bringe resultatet af Rolfing-behandlingen over i dagligdagen, f.eks. det at sidde eller gå på en bedre måde. Læs mere

Efter behandlingen føler man sig nogle gange opkvikket og energisk, andre gange kan man være træt og have brug for hvile. Man kan også have muskelsmerter det første par dage. Det er en god idé at have mulighed for at slappe af et par timer efter en behandling.

Til top

 

Første session

Første session starter med en samtale på ca. 10 min. med klienten om, hvorfor vedkommende har valgt at gå til Rolfing®. Jeg stiller en række spørgsmål:

 • Hvorfor ønsker du at blive rolfet?
 • Hvad vil du gerne opnå med behandlingen?
 • Har du smerter eller ondt i kroppen?
 • Hvordan føles smerterne?
 • På hvilken måde opstod de?
 • Er du blevet opereret eller har været ude for ulykker, f.eks. med brækkede knogler?
 • Lider du af nogen sygdomme?
 • Tager du nogen form for medicin?
 • Har du prøvet andre former for behandling?
 • Dyrker du motion, sport eller andre former for kropslig udøvelse?
 • Får du behandling hos andre kropsterapeuter og/eller læger?

I samarbejde med klienten fastlægger jeg en strategi og et mål for behandlingen.

Rolfing® betyder ofte markante ændringer i krop og nogle gange også psyke, og det er vigtigt, at man som klient har gjort sig dette klart på forhånd, og at man er parat til at gennemgå disse ændringer.

Til top

 

De ti sessioner

De ti sessioner er delt op i tre afdelinger, der sikrer, at jeg får gennemarbejdet hele klientens krop, og samtidig at behandlingen har en vedvarende virkning. Hver session varer fra 1 til 1½ time. I løbet af de ti sessioner balanceres kroppen langs en række akser: højre side og venstre side, forside og bagside, det øvre og det nedre, det indre og det ydre.

I de 3 første sessioner arbejder jeg med de ydre bindevævs- og muskellag i klientens krop, der nogenlunde svarer til det, som psykoanalytikeren Wilhelm Reich kaldte "panseret".

I de 4 næste sessioner, de såkaldte "kerne-sessioner" arbejder jeg med de dybe bindevævslag og muskler i kroppen, hvor der nu er skabt plads til, at den kan folde sig ud indefra. Disse lag har samtidig en stærk forbindelse til personligheden.

Herefter kan jeg i samråd med klienten og med baggrund i min erfaring og viden indskyde 1-2 ekstra sessioner, hvis vedkommende har specielle problemområder, som jeg vurderer, kan have gavn af yderligere, målrettet behandling.

I de 3 sidste sessioner fortsætter jeg med at bearbejde bindevæv og muskler, samtidig med at jeg i samarbejde med klienten integrerer kroppen, så han eller hun oplever, at den hænger sammen og er del af personen i et større hele.

Hver session har sit eget tema og er forskellig fra de andre sessioner. Den strukturelle ændring i tidligere sessioner danner grundlag for arbejdet i senere sessioner. Efterhånden som klientens opmærksomhed over for sin egen krop øges, udvikler samarbejdet sig med mig, og det bliver f.eks. lettere at give slip på spændinger.

Hver session starter med en kropslæsning, hvor jeg analyserer klientens krop med fokus på områder, hvor vedkommende kan udvikle sig. Jeg kan også foretage forskellige tests for at få viden om kroppens begrænsninger. Kropslæsning og udførelse af tests sker i øvrigt før hver efterfølgende behandling, dels for at se, hvilke ændringer, der er sket siden sidst, og dels for at se, hvilke området vi skal arbejde med i den pågældende session.

Erfaringsmæssigt opnås det bedste resultat, hvis der er 7-21 dage mellem sessionerne.

Til top

 

Individuelle sessioner

Ud over det klassiske forløb tilbyder jeg også individuelle sessioner til behandling af specielle problemområder. Det kan f.eks. være i forbindelse med andre behandlingsformer, (bl.a. yoga, Pilates, kampsport eller psykoterapi). En sådan behandling kan dog ikke sidestilles med den klassiske Rolfing®-behandling, hvor jeg gennem de 10 til 12 sessioner får mulighed for at arbejde med hele kroppen.

Til top