Peter Legård Nielsen
Aut. Advanced Rolferog Rolf Movement Practitioner®
Forside Behandling Om rolfing® Priser Kontakt Profil Links
  Varemærke   |  Ida P. Rolf   |  Hvad hjælper Rolfing® på?   |  Om Rolfing®   |  Rolf Movement®
Psykiske virkninger   |  Om smerte   |  Videnskabelige resultater
 
Varemærke

Rolfing® og Rolf Movement er registrerede varemærker. Kun behandlere, som er godkendt af The Rolf Institute of Structural Integration og uddannet på instituttet eller på en af dets underafdelinger, må kalde sig rolfere™.

Til top

 

Ida P. Rolf

Rolfing® er opkaldt efter den amerikanske biokemiker Dr. Ida P. Rolf (1896-1979), som skabte metoden i USA i '50-erne. Hun kaldte selv behandlingsformen for Strukturel Integration, en mere dækkende betegnelse end Rolfing® men det mere mundrette kælenavn blev hurtigt mere udbredt. Efter at have fået en Ph.D i biokemi i 1920 arbejdede Dr. Ida Rolf som forsker på Rockefeller Instituttet i New York i 13 år. Allerede i slutningen af '30-erne begyndte hun at gøre opdagelser på det område, som senere skulle udvikle sig til Strukturel Integration eller Rolfing®. Det meste af sit liv brugte hun på at studere, forske, udvikle og undervise i sit system. En af hendes vigtigste opdagelser var, at bindevævet er formbart eller plastisk, og at det derfor er muligt at ændre den menneskelige krops struktur, og hvordan den står og bevæger sig i tyngdefeltet. Hun er kendt for en lang række udsagn, hvoraf et af de mest berømte er: "Tyngdekraften er terapeuten".

Til top

 

Hvad hjælper Rolfing® på?

Rolfing® er kendt for at give hurtige og vedvarende resultater i forhold til en lang række problemer, samt markante ændringer af holdningen og forbedring af ens præstationsevne under mange aktiviteter. Der findes ingen aldersgrænser for, om man kan blive rolfet, også små børn og ældre kan have stor gavn af behandlingen. Her er nogle eksempler på, hvor Rolfing hjælper:

 • spændinger, infiltrationer og kroniske smerter, f.eks. i nakke, ryg og led. Det kan være i forbindelse med computerarbejde, krævende fysisk arbejde eller hvis man står, sidder eller går meget
 • uforklarlige smerter i hele kroppen
 • dårlig holdning
 • hovedpine og migræne
 • kronisk træthed eller mangel på energi
 • uheld og skader, herunder arbejds- og sportsskader, biluheld, piskesmæld og fald
 • restriktioner som følge af operationer og arvæv, samt brækkede knogler
 • stress
 • koncentrationsbesvær
 • angst
 • blokeringer
 • chok og traumer
 • nogle former for autoimmune sygdomme, f.eks. sarcoidose
 • problemer med kæbeled
 • carpal tunnel syndrom
 • skævhed i kroppen, f.eks. scoliosis
 • nogle former for hypermobilitet
 • psykisk og/eller fysisk ubalance

Gavnlige virkninger af Rolfing® er bl.a.:

 • bedre kropslig struktur eller holdning
 • lethed, fleksibilitet og frihed i måden, man bevæger sig på
 • forbedring i måden, man præsenterer sig på
 • færre smerter og spændinger
 • forøget energi
 • formindskelse af stress
 • forbedret præstationsevne
 • forbedring af sportspræstationer og formindskelse af risikoen for skader
 • større udbytte af yoga, Pilates, kampsport og lignende metoder
 • kropsliggørelse af erkendelser og erindringer i forbindelse med f.eks. psykoterapi
 • bedre adgang til indre liv
 • personlig vækst
 • større kendskab til sig selv og sin egen krop og større tilstedeværelse i kroppen
 • følelse at større rum inden i kroppen - af at kunne rumme sig selv
 • følelse af, at kroppen og dens enkelte dele igen tilhører én
 • forøget velvære
 • øgede ressourcer
 • styrke, der kommer indefra
 • større modenhed

Ud over almindelige mennesker, som ønsker hjælp med et kropsligt problem eller en bedre holdning, er Rolfing® specielt velegnet for følgende grupper, i kraft af deres profession eller hobby:

 • sportsfolk
 • dansere
 • musikere
 • skuespillere
 • musikere
 • forfattere
 • forretningsfolk
 • yoga-udøvere
 • mediterende

Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt Rolfing® er noget for dig, er du velkommen til at ringe til mig.

Til top

 

Om Rolfing®

Rolfing® er ikke så kendt i Danmark, men rolfere indgår i tæt samarbejde med læger og "heilpraktikere", dvs. naturlæger, i f.eks. Tyskland, og noget tilsvarende er tilfældet i USA.

 

Bindevævet

Udgangspunktet for Rolfing® er bindevævet, der findes overalt i kroppen, hvor det er med til at forme den og styre musklernes tonus. Det omgiver og gennemtrænger musklerne og alle andre strukturer i kroppen og binder dem sammen. Selv knoglerne er en form for bindevæv. De fleste kender bindevævet fra det kød, vi spiser, det hvide, glinsende væv, der er svært at skære over og tygge. Hvis man kunne fjerne alt andet fra kroppen og kun efterlade bindevævet, ville man stadig have et fuldstændig intakt tredimentionelt billede af hele kroppen. Bindevævet skaber kroppen. Det bliver påvirket, når man over lang tid bruger kroppen forkert, f.eks. i forbindelse med stress eller som resultat af psykiske faktorer. Et af de negative resultater er dårlig holdning, den måde, man præsenterer sig på over for andre. Traumer, mangel på bevægelse, selve det at leve i unaturlige omgivelser, som det at bo i en by, er andre, medvirkende årsager. Man kunne kalde det civilisationsskader. Såkaldte primitive mennesker, der lever i tættere kontakt med naturen, har ikke brug for Rolfing.

Når kroppen påvirkes af disse negative faktorer, spænder musklerne op efter instruks fra bindevævet, de får for få næringsstoffer, kan klumpe sammen og klæbe til hinanden og mister således fleksibliteten. Når en muskel herefter skal bevæge sig, trækker den de omgivende muskler og bindevæv med sig. Herved bliver holdningen kraftigt påvirket, bevægelsesfriheden begrænses, og kroppens generelle energiniveau nedsættes. Også følelsesmæssigt bliver man påvirket af denne begrænsning.

Rolfing® er behandling af bindevævet ved brug af pres, løft og spredende bevægelser med fingerspidser, knoer, håndflader, underarme og albuer. Som rolfer ser jeg spændingsmønstre og bruger sensitiviteten i min berøring til at finde de bindevævslag, som er parate til at give slip. Klienten bringer sin opmærksomhed hen til stedet, hvor jeg arbjder, nogle gange ved at trække vejret ind i området og andre gange med langsomme strækbevægelser. Det pres, som jeg udøver, er en blid insisteren over for bindevævet, indtil det slipper. Dette er en bevidst beslutning hos klienten. Ingen anden kan få det til at ske. Berøringen løsner kroppens bindevæv, samt muskler, som er låste, sammenklistrede eller trætte, så de igen bliver mere adskilte og bevægelige, hvilket giver en "flydende" fornemmelse. Nogle berøringer kan være smertefulde til en vis grænse, andre er meget blide. Den smerte, man kan opleve, er anderledes end "normal" smerte, fordi man ved, at den skyldes, at muskelvæv er ved at frigøre sig fra smerte. Kroppen vænner sig hurtigt til at blive behandlet på denne måde, og kombinationen af intense og blide berøringer med hænderne virker meget befriende. Rolfing® er en dialog, et samarbejde mellem klienten og udøveren, hvor man finder restriktionerne, føler dem og bevæger sig gennem dem. Under sessionen føler klienten varme, og hvordan bindevævet og led strækker sig og får en øget længde. Nogle mennesker bliver rent faktiske flere centimeter højere af at blive rolfet. Arbejdet giver klienten en lang række forskellige følelser og sansninger. Som kroppen i hver session lærer at bevæge sig mere naturligt, integreres Rolfing® i hans eller hendes daglige liv.

Gennem Rolfingen vender kroppen tilbage til sin naturlige måde at være på og bliver mere effektiv, yndefuld og behagelig at være i. Når den menneskelige struktur bliver mere vertikal, mere balanceret, mere oprejst, sker der samtidig en række betydningsfulde ændringer i personen. Man kan sige, at en krop, som bliver mere strukturelt oprejst, får større følelsesmæssig, psykologisk og spirituel oprejsthed.

På den måde er Rolfing® ikke kun en metode til at arbejde med bindevæv og muskler, men en metode til at ændre dybe mønstre i holding, bevægelse og spænding gennem berøring og bevægelsesgenindlæring. Ved at frigive de holdte mønstre i bindevæv og nervesystem, de bagvedliggende grunde til klientens symptomer, kan kroppen blive befriet og finde en lettere, smertefri måde at bevæge sig på gennem de daglige aktiviteter.

 

Tyngdekraften

Vores kroppe må hele tiden forholde sig til tyngdekraften ligesom alle andre fysiske strukturer. I hvilken som helst aktivitet, vi udfører, vil kroppens forhold til den påvirke enhver bevægelse. Allerede før man f.eks. løfter hånden for at gøre en bevægelse, laver man "før-bevægelser" andre steder i kroppen med stabiliserende muskler for at holde balancen og for at sikre, at hovedet bevarer sin orientering. Åndedrættet, at stå og at gå er grundlæggende bevægelser, som vores liv afhænger af. Under dem ligger kropsholdningen. Når vi er ude af balance, trækker tyngdekraften os ned. Uanset om det er fra dårlig holdning, uheld, sygdom eller følelsesmæssige problemer, kæmper en ubalanceret krop med tyngdekraften, og vi opfatter det som smerte, stress og formindsket energi. Når kroppen mister sin integritet, bliver bindevævet kortere og tykkere med karakteristiske mønstre af stræk og stramhed for at holde os oppe. Hvis man til gengæld er i et rigtigt forhold til tyngdekraften, giver den, hvad der føles som et løft. At gå kan blive en opløftende, svævende følelse, fuld af bevægelse. Når klienten mærker forskellen i kroppen, er det meget overbevisende, ikke mindst oplevelsen af energi. Samtidig bliver kroppen så fri, at man begynder at bruge de anatomisk set rigtige muskler og bindevævet til at bevæge sig med. Dette er specielt vigtigt i forhold til rygsøjlens stabilitet og bevægelighed.

For at være balanceret i forhold til tyngdekraften skal de forskellige dele af kroppen være mere eller mindre i linje med den ene del oven på den anden, ellers må de yderstliggende muskler arbejde for at fastholde den oprette holdning, hvilket de anatomisk set ikke er beregnet til. Når hoftens, mavens, brystets og hovedets tyngdepunkter er på linje, balancerer de let oven på hinanden, så den oprette balance kan komme fra de dybe muskler i kroppen. Desværre er mennesker oftest ikke i linje på denne måde. Som vi kæmper for at bevæge os i tyngdefeltet, tilpasser bindevævet sig for at understøtte vores bevægelse, og formen ændrer sig langsomt.

Balanceringen i tyngdefeltet afhænger af, hvordan vi opfatter, hvor vores krop er i forhold til omverdenen. Vi er nødt til at blive bevidste om vores opfattelse og brug af vores kroppe for at kunne opløse begrænsende og vanemæssige mønstre. For at opnå befrielse på lang sigt har vi behov for mere end at befri os for restriktioner, vi er nødt til at ændre den måde, vi bevæger os på.

Når kroppen er balanceret op mod tyngdekraften, forsvinder sekundære problemer som smerter i nakke og lænd og andre steder i kroppen. Man får mere energi, flydende gang og fornemmer, at kroppen hænger sammen, at den tilhører én. Det betyder en ændring i, hvordan man bruger kroppen, hvordan man står, går og sidder. Ens bevægelsesmønster ændrer sig.

Ændring af den fysiske struktur betyder også en ændring af den psykiske struktur, ofte i retning af større modenhed.

 

Den indre kerne

Det overordnede mål for Rolfing® er at gøre klienten i stand til at finde en fornemmelse af balance, som kommer fra kernen i kroppen, fra tyngdekraftens centerlinje. Det gør vedkommende i stand til at bevæge sig ved hjælp af de dybe muskler, som er blevet frigjorte fra ubalancer i bindevæv og muskler.

Kerne-balancen, som rolfere kalder "midterlinjen", er tæt forbundet til kerne-følelsen i ens væren. Når de ydre lag af kroppen slapper af og tillader, at de indre lag overtager arbejdet med at opretholde holdingen, åbner en dybere opmærksomhed sig. "Midterlinjen" er ikke en fysisk ting, men en sans af indre rum. For rolfere er det let se, om den er tilstede i klientens krop.

Når man oplever en åben balance som del af kroppen i Rolfing® er det ofte med en indre følelse af, at dette er rigtigt, af genkendelse af kroppen, som den altid var ment at skulle være.

Til top

 

Rolf Movement®

Rolf Movement® er siddende, stående eller liggende øvelser, som har til formål at hjælpe klienten med at genopdage forholdet til tyngdekraften gennem sanserne.

De fleste af muskelbevægelserne, som styrer ens kropsholding, sker ikke bevidst. Faktisk er de allerede sket, før den bevægelse, som man ønsker at gøre, sker. Så man kan ikke ændre sin kropsholdning ved at gøre sig mere umage eller forsøge at stå opret med viljens kraft. Hvad man til gengæld kan gøre er at ændre den sensoriske information, som fører til bevægelsesmønstrene.

Gennem Rolf Movement® lærer man at ændre sine bevægelsesmønstre ved at ændre, hvordan man sanser omverdenen. Det bliver muligt for klienten at finde nye bevægelsesmuligheder, som får vedkommende til at arbejde mest effektivt med tyngdekraften. På den måde kan klienten ændre vanemæssige bevægelsesmønstre, der har begrænset og fastholdt vedkommende i et dårligt forhold til tyngdekraften.

Til top

 

Psykiske virkninger

Under arbejdet med Rolfing® kommer nogle mennesker i kontakt med ubevidste følelser og erindringer, der knytter sig til områder i kroppen. I modsætning til terapiforløb, hvor man mange gange vender tilbage og gennemlever de hændelser, der ligger bag, er det normalt ikke nødvendigt i Rolfing®. Under behandlingen oplever man de følelser eller erindringer, der er knyttet til hændelserne, mens kroppen giver slip og befrier sig fra dem. Bagefter har man ofte en følelse af at være mere "grounded" eller jordbunden.

Til top

 

Om smerte

Rolfing® har tidligere haft ry for at være en smertefuld behandlingsform, og at frigøre væv, som har været klistret sammen i årevis, kan da også være intenst. Den smerte, klienterne oplever under denne proces, er kroppens modstand mod at ændre sig. I de senere år har man dog opfundet teknikker, som er langt mindre smertefulde og oftest mere effektive. Det kan ikke undgås, at klienten føler smerte, når jeg kontakter ømme punkter i kroppen, men det er en smerte, som opleves som forløsende, idet den giver slip. Behandlingen går ikke dybere, end klientens grænser tillader, og jeg arbejder individuelt og på mange forskellige nivauer med klienterne. Således fastlægger klienten og jeg i fællesskab i løbet af de første sessioner, hvor vedkommendes smertegrænse er, samtidig med at en optimal behandling sikres. For mig som rolfer giver det ingen mening at arbejde med en krop, som trækker sig sammen i smerte, fordi der så ikke sker nogen åbning af den. Dette forhindrer eller forsinker kun behandlingen.

Til top

 

Videnskabelige resultater

Effektiviteten af Rolfing® er blevet vist gennem flere publicerede undersøgelser. Et kontrolleret forsøg ved UCLA Department of Kinesiology, ledet af Dr. Valerie Hunt og Dr. Wayne Massey dokumenterer, at Rolfing® er i stand til “at skabe og vedligeholde et mere balanceret energisystem, som bevarer energi snarere end at bruge det.”

Forskerne fandt, at klienterne, som havde modtaget Rolfing® sammenlignet med en forsøgsgruppe, som ikke havde modtaget Rolfing®, havde mindre holdte og mere glidende bevægelser. De havde færre unødvendige bevægelser. Deres kropsbevægelser var mere dynamiske og energiske. Klienterne holdt sig mere oprejste med mindre spænding for at bevare en balanceret oprejsthed.

Undersøgelsen viser, at Rolfing® skaber en mere effektiv brug af musklerne, som tillader kroppen at forbruge mindre energi, og som skaber mere økonomiske og forfinede bevægelsesmønstre.

Nyere forskning udført af Universitetet i Maryland viser, at Rolfing® afgørende reducerer kronisk stress og ændrer kropsstrukturen til det bedre. I denne undersøgelse reducerer Rolfing® afgørende rygsøjlens krumning hos patienter, der er svajryggede. Forskningen viser også, at Rolfing® forstærker neurologiske funktioner. Disse ændringer i struktur og funktion er langvarende og kræver sjældent yderligere vedligeholdelses-sessioner.

I Journal of Physical Therapy er der også blevet publiceret artikler, som opsummerer effekterne af Rolfing® på det autonome nervesystem og vinklen på hoftens hældning. Opsummeringer af disse og andre forskningsprojekter kan fås ved henvendelse til The Rolf Institute of Structural Integration i Boulder, Colorado.

Til top